Gazi Eğitim Fakültesi 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adı ile öğretime başlamıştır.1929 yılında adı "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında "Gazi Eğitim Enstitüsü" adını alan şu anki fakülte 1980 yılında 4 yıllık eğitim veren "Gazi Yüksek Öğretmen Okulu" olmuştur. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak ismi "Gazi Eğitim Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.

Fakültede dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakültede öğretim normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretim olarak da yürütülmektedir.

Gazi Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştiren kurumlar arasında köklü geçmişi, öğretim kalitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı açısından Türkiye'nin en önde gelen Fakültesidir. Öğretmenlik arzusunda olan başarılı öğrencilerin tercih ettikleri fakültedir. 2005-2006 öğretim yılında fakültede kayıtlı 11.100 öğrenci bulunmaktadır. Gazi Eğitim Fakültesinde 78 Profesör, 32 Doçent, 114 Yrd.Doç., 67 Öğretim Görevlisi ve 205 Araştırma Görevlisi (Fakültemiz elemanı ve diğer üniversitelere öğretim elemanı olarak yetiştirilmek üzere görevlendirilmiş araştırma görevlileri) ile zengin bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır.

Fakültenin ortaöğretime öğretmen yetiştiren bölümlerinde ilk 3.5 yılı alan bilgisi derslerini içerirken, geriye kalan 1.5 yılı ise öğretmenlik formasyonuna yönelik dersleri içermektedir. Diğer alan fakültelerinde (Fen, Edebiyat,...) öğrenim gören öğrencilerden öğretmen olmak isteyenler bu 1.5 yıllık öğretmenlik formasyon derslerini bu fakülteden tamamlayarak ; hem tezsiz yüksek lisans sahibi olabilecekler hem de öğretmenlik sertifikası alabileceklerdir.

1997-1998 Öğretim yılına kadar bütün bölümlerinde 4 yıllık öğrenim programları yürütülürken, 1998-99 öğretim yılından itibaren, YÖK' ün eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda; fakültenin ortaöğretime öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan bazı bölümleri 5 yıllık; ilköğretime ve ortaöğretime yönelik bazı bölümleri ise 4 yıllık eğitim öğretim programları uygulayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Fakültede 9 bölüm içerisinde 26 farklı anabilim dalı bulunmaktadır.

Fakültemizde bilgi teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm öğretim elemanlarımıza dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazını dershane ortamında kullanma olanağı sağlanmaktadır. Sadece öğrencilerimizin kullanımına yönelik olarak fakültemizde 8 adet bilgisayar laboratuarında internete bağlı 200'ün üstünde bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar Türkiye'de en yüksek hızla internete bağlıdır.

Artık tüm Dünya'da bilginin öğrenciye aktarılmasını amaçlayan geleneksel eğitim ve öğretim anlayışı terk edilmektedir. Onun yerine sadece anahtar kavramları öğreterek; çok sayıda beceri, tutum ve değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen çağdaş eğitim anlayışı ön plana çıkmaktadır. Öğretim elemanlarımız bu çağdaş anlayışı özümseyerek bu alanda ülkemizin diğer eğitim kurumlarına akademisyen yetiştirmektedir.

Bu bilgiler ışığında, Gazi Eğitim Fakültesini seçmeniz için birkaç nedeni sıralamak gerekirse;

Adını Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı üniversitemize adını verdiği için,
Gazi'nin emri ile kurulduğu ve onun gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda olduğu için,
Ülkemizin en köklü eğitim kurumu olduğu için,
Nitel ve nicel olarak en donanımlı ve yeterli öğretim elemanlarına sahip olduğu için,
Çağdaş eğitim anlayışını özümseyip uyguladığı için,
Oldukça geniş bir programa sahip olduğu için,
Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullandığı için,
Bölüm ve Anabilim Dalları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı


Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı


Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Bölümü
Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İlköğretim Matematik Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitim Bölümü
Zihinsel Engelliler Eğit. Anabilim Dalı
Görme Engelliler Eğit. Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı