İslam İşbirliği Teşkilatına üye olan 57 ülke CINVU'nun üyesidir.
CINVU veya COMSTECH İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı, COMSTECH ağlarının biridir.

İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı'nın yapılabilirlik planı Payame Noor Üniversitesi (PNU) tarafından hazırlanmıştır.

Teknolojik altyapı ve bilgi mühendisliği ve yönetime dayalı açık, üzaktan ve sanal üniversiteler mevzularını kapsayan plan 11-13 Ocak 2011, İslamabad'da düzenlenen Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH)’nin 14. Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

Plana göre, şebeke COMSTECH desteği altında çalışan, otonom, siyasi olmayan, kâr amacı gütmeyen ve uluslararası yaklaşımı olan bir organizasyondur ve tüzüğündekı hedeflerinin gerçekleştirilmesi, izlenilmesi, ve değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı (CINVU), resmi olarak 8 Ocak 2012 tarihinde, Payame Noor Üniversitesi'nde, COMSTECH Genel Koordinatörü tarafından açıldı.

Hedefler
CINVU'nun amacı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasında bilgi mühendisliği ve yeni bilişim ve iletişim teknolojilerine dayalı eğitim ve araştırma şebekelerinin geliştirmesini amaçlayan programları desteklemek, işbirlik ve koordinasiyon kültürünü yaymak, İslam ülkeleri bilim insanlarının arasında konsültasyon ve işbirliği kolaylaştırma yoluyla bilimsel, eğitsel, akademik araştırma ve teknolojik işbirliklerini geliştermek ve ilişkilerini güçlendirmektir.

Bu hedeflerının yanı sıra şunları amaçlamaktadır:

İslam ülkelerinde, yüksek öğrenim alanında kalite kavramlarını ve stratejik yönetim modellerini pekiştirmek.
İslam ülkelerinin ulusal ve bölgesel kalkınma projelerinde , uzaktan eğitim ve sanal üniversitelerin rolünü yükseltmek.
ortak çalışma tabanı sağlyarak, İslam ülkelerinin, üniversiteler, bilim, eğitim ve araştırma merkezlerinin arasında sinerji oluşturmak.
Eğitsel programlar ve şebeke içinde ortak araştırma projeler yürütmek.
İslam ülkelerinin bilimsel, eğitim ve araştırma başarı seviyesini artırmak.
Bilgi ağları ve bilgi bazlı araştırmaları geliştirmek ve beyin göçü sorununu çözmek.
Gelişmemiş ve az gelişmiş topluluklarda, eğitim hizmetleri sağlamak.


Yönetim Kurulu
Mevcut yönetim kurulu üyeleri:

İran İslam Cumhuriyeti
Irak Cumhuriyeti
Endonezya Cumhuriyeti
Suriye Arap Cumhuriyeti
Tunus Cumhuriyeti
Pakistan İslam Cumhuriyeti
Afganistan İslam Cumhuriyeti


Yasal Durum
COMSTECH İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı (CINVU) merkezi Tahran'da bulunan ve İran İslam Cumhuriyeti hükümeti tarafından barındırılan bir devletlerarası kuruluşudur. CINVU, İİT Bakanlar Komitesi çatısı altında olan COMSTECH'in bir ağı olarak çalışmaktadır.


Kilit Yetkililer

İyad Ameen Madani, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri
Prof. Shaukat Hameed Khan, COMSTECH Genel Koordinatörü
Dr. Mohammad Farhadi İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı
Dr. Mehdi Javanmard COMSTECH İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı'nın Başkanı