Rüyada DEVE Görmek Rüyada DEVEYE BİNMEK Ne Demektir?

Rüyada deveye bindiğini görmek, hacca gitmeğe; deveden inmek, sefer esnasında hasta olup yola devam edememeğe, deveden düştüğünü görmek, tehlike ve hatalara düşmeğe, iki devenin kavga ettiklerini görmek de iki devlet arasında vuku bulacak harbe delâlet eder.” Bir kimsenin rüyada dişi devenin memesinden sütünün aktığını görmesi, o sene bolluk ve bereket içinde geçecek günlere alâmettir.
Yine kişinin rüyada deveye bindiğini görmesi, büyük bir şerefe nailiyete işarettir.
Rüyada kendi üzerine bir devenin bindiğini görmek ise, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.
Rüyada azgın bir deveyi tutarak kendi hükmü altına aldığını görmek, düşmana karşı zafer bulmaya delâlet eder.
Hasta bir adamın evinde deve olduğunu görmesi, hastalıktan şifaya işarettir.
Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, deve sağmak çok mala ve rızka delâlet eder.
Rüyada bir devenin kendisini boğazladığını veya azalarından birini kırdığını yahut yediğini görmek, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba işarettir.
Bir kimsenin dişi bir deveden süt sağdığını görmesi, sultan tarafından gelecek mala delâlet eder.
Kan sağdığını görmek ise, haram mal ile tâbir olunur.
Rüyada bir erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini görmek, rahat, huzur, sevinç ve sürür alâmettir.
Ve o kişi düşmanını kahrederek zafer bulur.
Rüyada deveden düştüğünü görmek, fakirliğe, devenin bir kimseye ayağı ile vurduğunu görmek, hastalığa delâlet eder.