1400 Bursa'da I. Bayezid tarafindan Ulu Cami'nin yaptirilmasi; Ilk Osmanli Darü's-sifa'sinin Yildirim Bayezid tarafindan insa edilmesi

1402 Ankara bozgunu ve Yildirim Bayezid'in esareti

1411 Çelebi Mehmed'in tahta çikisi

1413 I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kurusu

1416 Osmanli-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Seyh Bedreddin isyani

1416 Macar Seferi

1417 Avlonya'nin fethi

1418 - 1420 Samsun bölgesinin zapti

1421 Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'in cülusu

1425 Molla Fenari'nin ilk Seyhülislam olarak tayini

1425 - 1426 Teke Beyligi'nin intikali

1427 - 1428 Germiyan Beyligi'nin intikali

1429 Seyh Hamdullah'in Amasya'da dogusu

1430 Selanik'in fethi

1432 Fatih Sultan Mehmed'in dogumu

1434 Edirne'de II. Murad tarafindan Muradiye Camii'nin yaptirilmasi

1439 Semendire'nin alinisi

1440 Basarisiz Belgrad kusatmasi

1444 Segedin Sulhü

1444 II. Murat'in tahttan çekilisi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

1445 II. Mehmed'in tahttan çekilisi ve II. Murad'in ikinci defa cülusu

1447 Edirne'de II. Murad tarafindan Üç Serefeli Camii'nin yaptirilmasi

1448 II. Kosova Zaferi 1451 II. Murad'in ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

1453 Istanbul'un fethi

1453 Ayasofya'nin camiye çevrilmesi

1458 - 1460 Mora'nin ele geçirilisi

1461 Trabzon Rum Imparatorlugu'nun sonu

1463 Osmanli-Venedik Savasi'nin baslamasi

1466 II. Mehmed'in Arnavut seferi

1468 Karamanogullari'nin sonu

1468 II. Mehmed tarafindan Istanbul'da Topkapi Sarayi'nin tesisi

1470 Egriboz'un alinisi

1472 Topkapi Sarayinin insasi

1473 Otlukbeli Zaferi : Osmanli Akkoyunlu mücadelesi

1475 Kirim'in Osmanli tabiiyetine girisi

1481 II. Mehmed'in vefati ve II. Bayezid'in tahta çikisi

1484 Kili ve Akkirman'in fethi

1484 - 1488 Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni insasi

1485 Osmanli-Memlük mücadelesinin baslamasi

1488 Sultan II. Bayezid tarafindan Edirne'de Bayezid Darü's-sifasi'nin yapimi

1491 Osmanli-Memlük Barisi

1492 Ispanya'dan çikarilan Yahudiler'in de Osmanli Devleti'nin himayesine girmesi

1495 Macarlarla mütareke, Cem Sultan'in ölümü, Sehzade Süleyman'in dogumu

1499 Venedik Harbi

1499 Inebahti'nin alinisi

1499 Preveze baskini