Cümbüş, Zeynel Abidin Cümbüş tarafından 20. yüzyıl başlarında geliştirilmiş olan ud benzeri bir telli müzik aletidir.

Sap kısmı gövde ile bağlandığı noktadan ayrılabilmektedir.
Bu şekilde yalnız telleri değiştirilerek mandolin, banjo, gitar gibi birçok enstrümana çevrilebilir.

Genel yapısı banjoya ve uda benzer.