Yazarların kimler olduğuna karar verdikten sonra yazarların sıralamasına karar verilmelidir. Genç yazarlar için sıralamada iki pozisyon olduğunun anlaşılması önemlidir: İlk sıra ve son sıra. Her bir sıra için iletişim kurulacak yazar statüsü tanımlanabilir.
Genç bir yazar için en iyi konum yazarlar listesinde ilk sırada yer almak ve iletişim kurulacak yazar olmaktır. Kariyerinizde ilerledikçe son sırada bulunmak ve iletişim kurulacak yazar olmak; hazırlanan çalışmanın sizin laboratuarınızda hazırlandığını, makale içeriğinin baş sorumlusunun siz olduğunu ve listede ilk sırada yer alan genç bir çalışma arkadaşınızın çalışmaya majör katkıda bulunduğunu gösterir. Kılavuz yönetmelikleri yazar sıralamaları konusunda fazla bir açıklama getirmezler. Burada konu hakkında uzun bir makaleden uyarlanan bazı öneriler bulunmaktadır.


İlk yazar çalışmaya en çok katkıda bulunan ve makale yazımında bulunan kişidir.
Yazarların sıralanması makaleye katkıda bulunan herkes tarafından belirlenmelidir.
Genel eğilim kıdemli yazarın, makaleye katkısı hangi ölçüde olursa olsun, son sırada yer almasıdır. Kıdemli yazar, diğer yazarlar gibi yazarlık ölçütlerine uymalıdır.

Araştırma öğrencilerinin bilimsel yazı hazırlama yeteneğine henüz sahip olmadığı durumlarda kıdemli yazar makale yazımında sorumluluk üstlenebilir. O halde kıdemli yazar iletişim kurulacak yazar olabilir; bu durumda öğrencilerden biri ilk yazar konumunda yer almalı mıdır? Bazı danışmanlar öğrencilerini, bazılarıysa kendilerini ilk sıraya yerleştirirler. Bu durumda öğrencinin veri toplamak için, danışmanın da makale yazımı ve öğrencisine yardım etmek için ayırdığı zaman nihai kararın verilmesinde belirleyici olabilir. Ya da danışman iletişim kurulacak yazar olmakla yetinir ve projenin hazırlığında harcadığı zamanı göz ardı eder.

Bir başka yol da danışmanların öğrencilerine makalenin ilk taslağını yazmaları için belirli bir süre(örneğin 12 ay) vermeleridir. Eğer öğrenci bu süre içinde taslağı hazırlayamazsa, danışman makaleyi kendisi yazabilir ve adını ilk sıraya koyabilir.

Şunu akılda tutmak gerekir ki, burada sunulan kılavuz yönetmelikleri ve önerilerden yola çıkılarak eskiden yazılmış makaleler eleştirilemezler. Yazarlık ilişkileri ve bilimsel suiistimalleri belirleyen kurallar içinde yaşadığımız dönemin eğilimleriyle bütünleşerek evrilirler. Böylece bu düşünceler ileride ortaya çıkabilecek sorunları önlemeye yönelik olarak düşünülmelidirler. Geniş yayınları bulunan pek çok bilim insanı yazarlık ilişkileri konusunda kendi kurallarına sahiptir. Danışmanınızın ya da çalışma arkadaşlarınızın kuralları ne olursa olsun mutlaka onlar için iyi bir nedenleri vardır: gelenek, deneyim, ya da sade hepimizin taşıdığı eski bencil genlerin planı. Sonuç olarak onların kuralları yukarıdaki kılavuz yönetmeliğine aykırı olamazlar. Onların kendi kurallarına sahip olma hakkı olduğu kadar, sizin de bu kuralları sorgulama hakkınız vardır. Ve herkes karşılıklı tartışma ve anlaşmadan sonra, yukarıdaki yazarlık ölçütlerinde uzlaşılabilir bir sonuca, ulaşmakla yükümlüdür.