Zebur Hakkında Ayetler - Zebur Konulu Ayetler
Kuranda Zebur - İslam ve Zebur - zebur sureler ayetler - İslam ve Hz Davud


Eğer seni yalanlarlarsa senden önce apaçık belgeler
Zeburlar ve aydınlık kitapla gelen elçileri de yalanlamışlardır.
(3/184)


Nuh´a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim´e, İsmail´e, İshak´a, Yakub´a, torunlarına, İsa´ya, Eyyub´a, Yunus´a, Harun´a ve Süleyman´a da vahyettik. Davud´a da Zebur verdik.
(4/163)


Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık ve Davud´a da Zebur verdik.
(17/55)


Andolsun biz Zikir´den sonra Zebur´da da: Hiç şüphesiz Arz´a salih kullarım varisçi olacaktır diye yazdık.
(21/105)