Arapça Sureler Tekvir Suresi Arapça Yazılışı, Okunuşu, Türkçe Meali Kuran-i Kerim Sureler Kuran-i Kerim Tefsiri Açıklamalı sureler Tevsir Suresi oku

Tamamıyla Mekke’de nazil olmuştur. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan küvviret fiilinin mastar halinden almıştır.Tekvir Suresi'nde kıyamet günü olaylarından, Kur’an’ın özelliklerinden bahsedilir. Akustik olarak Kur'an-ı Kerim'deki en güzel surelerden birisidir

Tekvir Suresi (سورة التكوير,Sūrat'ul Tekvīr), Kur'an-ı Kerim'in 81. suresidir.


TEKVİR SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI ve OKUNUŞU
1. izeşşemsu kuvviret.

2. ve izennucumunkederet.

3. ve izelcibalu suyyiret.

4. ve izel'işaru 'uttılet.

5. ve izelvuhuşu huşiret.

6. ve izelbiharu succiret.

7. ve izennufusu zuvvicet.

8. ve izelmev'udetu suilet.

9. bieyyi zenbin kutilet.

10. ve izessuhufu nuşiret.

11. ve izessema'u kuşitat.

12. ve izelcahıymu su''ıret.

13. ve izelcennetu uzlifet.

14. 'alimet nefsun ma ahdaret.

15. fela uksimu bilhunnesi.

16. elcevarilkunnesi.

17. velleyli iza 'as'ase.

18. vessubhı iza teneffese.

19. innehu lekalu resulin keriymin.

20. ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.

21. muta'ın semme emiynin.

22. ve ma sahıbukum bimecnunin.

23. ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.

24. ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.

25. ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.

26. feeyne tezhebune.

27. in huve illa zikrun lil'alemiyne.

28. limen şae minkum en yestekıyme,.

29. ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.


TEKVİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1- Güneş katlanıp dürüldüğünde,
2- Yıldızlar bulandığında,
3- Dağlar yürütüldüğünde,
4- Kıyılmaz mallar bırakıldığında,
5- Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6- Denizler ateşlendiğinde (suları çekilip, volkanlar halinde ateş püskürdüğünde),
7- Nefisler eşleştirildiğinde (iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında),
8- Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda,
9- "Hangi günahtan dolayı öldürüldü?" diye.
10- Amel defterleri açıldığında,
11- Gök sıyrılıp açıldığında,
12- Cehennem kızıştırıldığında,
13- Ve cennet yaklaştırıldığında,
14- Herkes ne getirmiş olduğunu anlar.
15- Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara),
16- O akıp akıp yuvasına gidenlere,
17- Yöneldiği an geceye,
18- Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha ki,
19- Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür.
20- O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibinin yanında çok itibarlıdır.
21- Orada ona itaat edilir, güvenilir.
22- Arkadaşınızı cin çarpmış değildir.
23- Andolsun o, Cebrail'i açık ufukta gördü.
24- O, gayb hakkında cimri de değildir.
25- O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir.
26- Hâl böyle iken, siz nereye gidiyorsunuz?
27- O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir,
28- İçinizden doğru gitmek isteyenler için.
29-Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.