Duha Suresi Arapça Yazılışı Okunuşu Duha Suresi Türkçe Meali


Duha Suresi ~~

Duha Suresi Arapça Okunuşu


1 - Vedduha

2 - Velleyli iza seca

3 - Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

4 - Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

5 - Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

6 - Elem yecidke yetiymen feava

7 - Ve vecedeke dallen feheda

8 - Ve vecedeke 'ailen feağna

9 - Femmel yetiyme fela takher

10 - Ve emmessaile fela tenher

11 - Ve emma binı'meti rabbike fehaddis


Duha Suresi Türkçe Meali

1 - Andolsun kuşluk vaktine

2 - ve dindiği zaman o geceye ki,

3 - Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4 - Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır

5 - ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6 - O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7 - Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8 - Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9 - Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10 - El açıp isteyeni de azarlama!

11 - Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!