Dört Halife Döneminin En Önemli Olayları, Hangi Halife Hangi Dönemde Halifelik Yaptı ? Halifeler Nasıl Seçilirdi ?

Halifeler seçimle işbaşına gelmişlerdir .

Halifeler seçimle işbaşına gelmişlerdir (Cumhuriyet devri).


• İslâmiyet Arap yarımadası dışında da yayılmıştır.

Dört Halife Döneminin Özellikleri ; Kur’an hem kitap haline getirilmiş, hem çoğaltılmıştır.

• Devlet örgütlenmesi tamamlandı,

• ilk islâmi ayrılıkların temeli atılmıştır.

• İslam toplulukları arasında ilk ikilikler, ilk çatışma ve ayrılıklar görülmüştür.
Hz. Ali Dönemi

Cemel Olayı (656)

Neden:


Hz. Ali Dönemi Olayları ; Siyasi güç elde etmek isteyen Ayşe ve taraftarlarının Hz, Ali’nin halifeliğine karşı çıkmaları.

Sonuç:

• Cemel olayı Hz, Ali’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

Önemi:

• Müslümanların kendi aralarında yaptığı ilk savaştır.

Sıffin Savaşı (658)

Neden:

• Hz. Osman döneminde etkili hale gelen Emevilerin, Hz. Ali’nin halifeliğine karşı çıkmaları. Sonuç:

• Ordusundaki Kûfelilere güvenemeyen Hz. Ali’nin ağır davranmasıyla sonuç alınamamıştır.

Hakemler Olayı:

Neden:

• Hz. Ali ile Muaviye arasındaki iktidar mücadelesine son vermek ve sorunu kan dökmeden çözmek için, iki tarafın hakemleri harekete geçmiştir.

• Hakemler sorunu çözecekleri yerde, daha da içinden çıkılmaz hale getirmişlerdir. Muaviye’nin hakemi, hile yaparak, yeni halife olarak Muaviye’yi seçtiğini belirtmiştir.

Önemi:

• Hakemler olayı sonucu İslâm dünyası 3′e ayrılmıştır.

• Hz. Ali taraftarları: ŞİİLER -

• Hz. Muaviye taraftarları: EMEVİLER

• Ali’yi Muaviye’yi de tanımayanlar: HARİCİLER

Not: Hz. Ali haricilerden birisi tarafından öldürülünce, dört halife dönemi sona erdi. Bu dönemde iç karışıklıklardan dolayı fetih olmamıştır.
Bir önceki yazımız olan Hz. Osman Dönemi Özeti başlıklı makalemizde hz osman döneminde meydana gelen gelişmeler, hz osman döneminde yapılan fetihler ve hz osman döneminde yapılan yenilikler hakkında bilgiler verilmektedir.Hz. Osman Dönemi Özeti

Hz. Osman Dönemi (644 – 656):

• Hz. Osman Emevi ailesindendi. Bu nedenle iktidara gelince, devletteki önemli memuriyetleri ailesine verdi. Bu durum ise müslümanlar arasında hoşnutsuzluğa sebep oldu.


Hz. Osman Dönemimde Tunus alınarak, Kuzey Afrika fetihlerine devam edildi.

• Horasan alınarak, Ceyhun ırmağına kadar ulaşıldı. Burada, ilk defa Türklerle karşı karşıya gelindi.

• Kur’an kitap halinde çoğaltıldı.

• Şam valisi, Muaviye tarafından Kıbrıs fethedildi. (İlk İslâm donanması bu dönemde oluşturuldu.)

• Hz Osman’ın öldürülmesiyle bu dönem son bulmuştur, (ilk kez müslümanlar tarafından bir halife öldürülmüş, islâmi ayrılıkların da başlangıcı olmuştur.)

• Devlet yönetim örgütü olan, Divan kuruldu.

Bir önceki yazımız olan Hz. Ömer Dönemi Özeti başlıklı makalemizde hz ömer döneminde neler oldu, hz ömer döneminde nereler fethedildi ve hz ömer döneminde yapılan savaşlar hakkında bilgiler verilmektedir.
Hz. Ömer Dönemi Özeti

Hz. Ömer Dönemi (634 – 644):

• İran, Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır, Libya fethedildi. İslamiyet arabistan dışına taşmıştır.

• Sınırların genişlemesiyle aşağıdaki yönetim birimleri oluştu, islamda devlet örgütlenmesi tamamlanmıştır.

• ilk memleket yönetimi – ikta sistemi kurularak ülke idari – toprak birimlerine ayrıldı.

• ilk adli örgüt (Mahkemeler) kuruldu.

• Mahkemelere ilk kez kadı atanması gerçekleştirildi.

• ilk askeri örgüt (Düzenli ordu) ve sürekli ordugâhlar kuruldu.

• ilk divan kuruldu. (Askeri)

• Hicri takvim oluşturuldu. (Hicret yılı – 622 – başlangıç alınmıştır).

• ilk devlet hâzinesi kuruldu. (Beytül Mal)

• Hıristiyanlara Cizye vergisi getirdi. (Askerlikten muaf tutulmalarına karşılık ödedikleri kelle vergisi).

• 636 Ecnadin savaşı ile Suriye, Filistin, Kudüs ve sonra Mısır alındı. Arap – İslam devleti imparatorluğa dönüştü.

• Sasanilerle Kadisiye, Celula ve 642 Nihavend Savaşları yapıldı. İran alındı.

Bir önceki yazımız olan Hz. Ebubekir Dönemi Özeti başlıklı makalemizde hz ebubekir döneminde olan olaylar, hz ebubekir döneminde yapılan çalışmalar ve hz ebubekir döneminde yapılan önemli işler hakkında bilgiler verilmektedir.Hz. Ebubekir Dönemi Özeti


Hz. Ebubekir Dönemi (632 – 634):

• Yalancı peygamberlerin ayaklanmaları bastırıldı.

• Zekat vermek istemeyenlerle mücadele edilerek, merkezi otorite sağlandı.


Hz. Ebubekir Dönemi Kur’an ayetleri toplanarak kitap haline getirildi.

• Halife ve memurlara maaş bağlattı.

• İran’daki Sasanilere karşı Hire seferi yapıldı. (Irak seferi)

• Bizans ile ilk savaş olan, Yermük Savaşı yaşandı. (Suriye seferi)

Bir önceki yazımız olan Hendek Savaşının Nedenleri ve Sonuçları başlıklı makalemizde hendek savaşı hakkında bilgi, hudeybiye antlaşması kaç yılında yapılmıştır ve hudeybiye antlaşması maddeleri hakkında bilgiler verilmektedir.