Ehl, kelimesi izafet olduğu şeyle tanımlanır. Ehlü'l Kura (şehir
halkı) veya Ehlü'l Kitap (kitaba uyanlar veya onu okuyanlar gibi).
Beyt kelimesi ise ev anlamındadır. Ehl-i Beyt ifadesi ise, kişinin
yakınları ve soydaşlarını ifade eder.


Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in evlatlarına ve evlatlarının
evlatları için Ehl-i Beyt tabiri kullanılmıştır. "Allah'ın rahmeti ve
bereketleri sizin üzerinize olsun ey Ehl-i Beyt!''


EHL-İ BEYT İFADESİ KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetle ve Resülullah'ın (s.a.v.) yüz-
lerce hadisiyle sabittir ki, Ehl-i Beyt, sadece Resülullah (s.a.v.), Hz. Ali, Hz. Fatıma,
Hz. Hasan ve Hz Hüseyin'dır
Ehl-i beytim, Nûh'un (aleyhisselâm) gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen boğulur. (Hadis-i Şerif)

EHL-I BEYT SEVGISI
Resulullah(s.a.v.) şöyle buyuruyor
Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum: Allah’ın Kitabı Kur'an-ı Kerim ve öz akrabalarımdan olan Ehl-i Beytim. O ikisine sarıldığınız müddetçe, benden sonra asla (doğru yoldan) sapmazsınız. Gerçekten o ikisi (Kevser) havuzun(un) yanında tekrar bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.”

Ehl-i Beyt (a.s), İslam semasının parlak yıldızları ve ışık saçan güneşleridirler. Onlar, Resulullah (s.a.)’a iktida eden (uyan) kâmil insanlık örnekleridirler. Onlar, Hz. Peygamber (s.a.)’in ilim kaynağından faydalanmış, risalet evinde büyümüş, onun yolunda hareket etmişlerdir. Onlar, ümmeti Allah’ın Kitabı’na ve Hz. Peygamber’in sünnetine sarılmaya davet ederek, kendi yaşantılarında da bunun en güzel örneğini sergilemişlerdir. Onlar, halkı hakka çağırmış, bir an bile haktan uzak kalmamışlardır. Onlar, yukarıdaki hadisin açıkladığı gibi, hiçbir zaman Kur’an-ı Kerim’den ayrılmamışlar, ayrılmazlar. Onlar, Kur’an-ı Kerim’de açıklanan bütün değerlerin ve yüce makamların en güzel örnekleridirler. Kur’an-ı Kerim onlar hakkında açıkça şöyle buyuruyor:
“Allah, ancak siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip sizleri tertemiz kılmak ister.” (Ahzab/33)
Kur’an-ı Kerim’in, Ehl-i Beyt (a.s) üzerinde bu kadar ısrarla durmasından, onların azamet ve makamlarını açıklamasından maksat, Müslümanların Hz. Resulullah (s.a.)’den sonra onları önder kabul etmeleri, onları sevmeleri ve onlara itaat etmeleridir.