hz alinin kılıcı zülfikar nerede Hz Alinin Kılıc zükfikar nerede hz alinin kılıcı nerede Hz Alinin kılıcı zülfikar Hz Alinin kılıcı resimleri hz alinin kılıcının adı,hazreti alinin kılıcı Hz Alinin kılıcı zülfikar hakkında bilgi
Bu konuda 3 Rivayet vardır


1.Hz.Ali'nin vasiyeti üzerine öldükten sonra zülfikarın Necef'te denize atıldığı .


2. Hz.MUhammed'in Hz.Ali'ye benden emir olmayınca kılıç kullanma demesi üzerine Hz.Muhhammed'in vefatından sonra Necef denizine attığı


3. Hz.Ali'nin kendi na'şını götürdüğü deveyle beraber onuda yanına aldığı yönündedir.
Tüm İnsanlığın Peygamberi Muhammed 'in damadı,amcasının oğlu ve 4 halifeden biri olan,
Hz.Ali'nin çatal şeklinde iki başlı kılıcının adı Zülfikardır.Islam inancına göre bu iki başlı kılıcın Uhud Savaşından önce gökten indiği ve Muhammed tarafından Ali'ye hediye edildiği rivayet edilir. Tarihçilere göre de bu kılıcı Mısır Melik'i Mukavkas Muhammed hediye etmişti. Amrû bin Adûd, savaşta kendisine karşı çıkacak bir savaşçı istediğinde Peygamber, Ali'ye bu kılıcı uzatarak onun karşısına çıkmasına izin vermişti.


Ali'nin Uhud savaşında Kureyş’in önde gelen savaşçılarından dokuz kişiyi öldürdüğü, bu savaşta bedeninden yetmiş yara alarak son ana kadar Muhammed'i savunduğu, bu sebeple de Cebrail'in, “Zülfikar'dan başka kılıç, Ali’den başka da yiğit yoktur.

” ("Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr" Arapça: لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار)
dediği rivayet edilir.
Ali'nin vasiyeti üzerine Necef'te denize atıldığı belirtilmiştir.Bu gün bir benzeri Topkapı Sarayında sergilenmektedir.


Zülfikar, asırlardır adaletin sembolü olarak işlevini sürdürmeye devam ediyor.
Zülfikar, Hz. Ali'nin kişiliğiyle bir bütünlük haline gelmiştir. Hz. Ali'yi Zülfikarsız düşünmek mümkün değildir.
Zülfikar'ı salt bir savaş aracı olarak görmemek gerekiyor. Zülfikar, gerçek adaletin, hakkaniyetin, doğruluğun, mertliğin sembolidir.
Günümüzde Zülfikar Alevi olmayı (dışsal/zahiri anlamda da olsa) sembolize ediyor. Özelikle de Alevi gençliği Zülfikar'ı kolye şeklinde takıyor. Bu “Aleviyim” demenin, kimliğini Zülfikar'ın tarihsel misyonuyla açıklama biçimidir. Olmadık baskılara maruz kalan Alevinin kimliğini sembolize ediyor Zülfikar. Elbette boynuna her Zülfikar kolyesi takan kişi Alevi değildir. Alevi ise dahi bazıları Zülfikar'ın taşıdığı misyondan, Zülfikar da sembolleşen adalet anlayışından habersizdir. Bütün bunlara rağmen Zülfikar günümüzde Alevi kimliğini simgesel, biçimsel de olsa dışa yansıtıyor.