İSLAM KELİMESİNİN KÖKENİ-ANLAMI İSLAM'IN KELİME ANLAMI NE DEMEKTİR?

İslam sözcüğü Arapça "se-le-me" kökünden türemiştir ve anlamı "barış"tır.
Bununla birlikte kökün etken ortaç şekli eslemedir ve "teslimiyet" anlamına gelir.

Sonuçta İslam, "teslimiyet" anlamına gelirken, Müslüman da "teslim olan" anlamına gelir; burada teslim olunan tek inanılan olduğu kabul edilen Allah'tır.


İslam dinine mensup kişileri adlandırmakta kullanılan Müslüman kelimesi ise sözlükte "bağlanan", "teslim olan", Mümin ise "şüphesiz inanan" anlamlarına gelir.