Ülkemizdeki ilk kadın kuaför hangi dönemde ve ne zaman yaşadı, Türkiyede ilk kadın saçı ve kuaförlük ne zaman? ilk kadın berberinin adı nedir, Türkiyedeki ilk bayan kuaförün adı ve zamanı Ülkemizdeki İlk Kadın Kuaförünün Adı Nedir ?


İLK BERBER 1932 YILINDA BEYOĞLUNDA AÇILMIŞTIR.

TÜRKİYE 1932 YILINDA RUS (ALEKSNDR'IN)BEYOĞLUNA GELEREK AÇTIĞI SALONLA

KUAFÖRLÜK MESLEĞİ İLE TANIŞTI.


TÜRKİYE’DE KADIN SAÇI VE KUAFÖRLÜK

Türk kadını yüzyıllar gereği saçlarını kapatmışlardır. Örtü altında uzatılan saçlar ya örülmüş yada yaşadıkları bölgenin özelliklerine göre farklı şekilde toplanmıştır. 18.yy da 2. sultan Mahmut ve lale devrinde türk kadını saç tuvaletinde Avrupa modellerinden örnek alarak alın üstüne Avrupa kesimi top kahküller salınmış , uzun saçlar ense üstünde başın tam ortasında topuz yapılmıştır.
1888 yılında istanbul’ da ‘ MUKADDERAT’ adında bir dergi yayınlanmıştır. Bu dergi Osmanlı saray kadınına yeni bir çehre getirmiştir. Peçe yavaş yavaş kalkarak saçların örtü dışına çıkartılması görülmüştür. 2. Meşrutiyetin ilanıyla kadınlarımız kendini hızla yenilemeye başlamıştır.

1929 yılında ilk güzellik yarışmasında Feriha TEVFİK Hanım, 1930 yılında Mübeccel NAMIK Hanım , 1932 yılında Neriman HALİS Hanım Dünya güzeli seçilmiştir.Kuaförlüğün İstanbul dan Başlayarak Türkiye’ ye Yayılması. 1917 yılında Rusya’ da ihtilalle başlayan savaşın bitmesinden sonra İstanbul’ a kaçıp gelen 4 kadın berberinden ikisi beyaz rus diğerleri alman ve fransızdı.


1930-40-50 yıllaı arasında İstanbul’ da kadın berberi olarak çalışan gayr-i Müslim sanatkarlardan bazıları şunlardır: annık, etman, ferdinant, marsel, mina yorg, aristakli, etman ve nino kardeşler, ispiro, victor dur. İstanbul’ da İsmail Hakkı Sun, Veli Acar, Rafet Targün, Necati Pelit tarafından ilk kez 1950 yılında ‘ İstanbul Kadın Saç Tuvaleti’ adlı derneği kurmuşlardır.1929 yılında ankaraya gelen ilk kadın berber Petra Vasilio dur . Ancak Petra daha sonra türk vatandaşı olarak ‘ Şükrü Moray ‘ adını aldı. Şükrü Moray dan başka Ankara ‘da: Hakkı Gürkan, Mustafa Süsler, Rıdvan Şiraz , Jan Rossie, Niyazi Kurgun gibi isimler mesleklerini icra etmiştir.
İzmir ‘de ise: ilk olarak Şükrü Akan, Hasan Vardar, Bedri Öztoprak gibi isimler kuaförlük mesleğinin kurucusu olmuşlardır.