Semazenlerin Sema Halindeki Ellerinin Anlamı Nedir?
Semazen Hareketlerinin Anlamı Nedir?Sema ederken sağ eli yukarıya sol eli aşağıya bakacak şekildedir.

"Allah'tan aldıklarını kendisine mal etmeden halka ulaştırmaktır; bir yokuz; görünüşte var olan;
vasıtalık eden bir suretten başka şey degiliz"

Aynı mealde :

"Göğe ağarız, yere yağarız; aleme rahmetsiz; sıfatlardan zata varırız; zattan sıfatlar alemine, zuhur alemine geliriz;
alemlere rahmet olan Hz. Muhammed'de (s.a.v.) yok olmuşuz biz demektir.


Sema vaziyeti sanki ters bir "la" şeklindedir insan gövdesiyle beraber "illa" ya tekabül eder. "la" ve "illa", müslümanlığın esas umdesi olan "la ilahe illallah"(Allah'tan başka ilah yoktur) sözünü temsil etmekle beraber mutlak varlığı ispat, ondan başka bütün mevhum varlıkları nefiy (reddetme) esasını içine alır.