Dünya üzerinde ise çok az sayıda olan beyaz aslan yaşıyor.
2004 rakamlarına göre tüm dünyada sadece 30 beyaz aslan var...Beyaz olmaları onlar için en büyük dezavantaj.
Çünkü doğal yaşam ortamlarında renkleri çok kolay farkedilebiliyor, bu da avcıların işlerini kolaylaştırıyor.