Elimde valizim İstanbul.
Ben evlenirem kalamam dul.
İş güç kariyer cazibe yahşi.
Türkiye’den bulup evlen yahşi.

Benim için sen bir dirhem.
Bana dön derler dönmirem.
Yahşi gelin evlenmirem.
Yok ay balam ben evlenmirem.

Yahşi cazibe, subayım ay balam,
İstanbula gelirem ben vay babam,
Kağıt üstü imza faydalan,
Oğlunu everesin hadi bana kaynanam,
Yahşi cazibe.

Benim için sen bir dirhem.
Bana dön derler dönmirem.
Yahşi gelin evlenmirem.
Yok ay balam ben evlenmirem.