Evliyalar - Zuhurat Baba Kimdir Zuhurat Baba Kabri Nerededir?
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi esnasında Bizanslılar bütün su kuyularını zehirleyince, savaşın en yoğun şiddette yaşandığı anlarda Osmanlı ordusu su ihtiyacını karşılayamayıp, susuzluk sorunuyla karşılaşır. Su sıkıntısının artmaya başladığı anda sırtında su kırbası, elinde su tasları ile ak sakallı, nur yüzlü bir kişi ortaya çıkar. Bu kişiye askerler "aniden beliren" anlamında "ZUHURAT BABA" diye seslenirler.

Sırtındaki tek su kırbası ile koskoca ordunun susuzluğunu gideren bu mübarek zatın savaş sonunda şehit olduğunu, kanlar içindeki ak sakalı ile yerde yattığını ve su kırbasından sanki bir pınar gibi sürekli su aktığını görünce bu kişinin bir Allah dostu olup, Müslüman Türk ordusuna Allah tarafından gönderildiğini anlarlar ve olduğu yere gömerler.
Sarıyer'de "Telli Baba", Kartal'da "Gözcü Baba" ve Bakırköy'de bulunan "Zuhurat Baba" İstanbul'un manevi fatihlerindendir. Türbesi Bakırköy'de bulunan Zuhurat Baba, özellikle Cuma günü büyük ziyaretçi akınına uğrar.

İstanbul Bakırköy'de bugün Zuhuratbaba olarak anılan semtte türbesi mevcut bulunan veli.
ZUHURAT BABA H.Z.
Zuhurat-baba, İstanbul’un fethi sırasında gösterdiği keramet sayesinde meşhur olan İstanbul’un bilinen büyük Allah dostlarındandır.Fethin isimsiz kahraman kumandanlarındandır.
Rivayete göre İstanbul’un fethinden birkaç gün önce bizanslıların su kuyularına zehir kattıkları ortaya çıkınca ordu saflarında su sıkıntısı çekilmeye başlanmış. O sırada genç bir subay ortaya çıkıp askerlere tas tas su dağıtmaya başlamış. Komutanlar subay listesine bakmışlar. Onun adını göremeyince şüphelenip kendisini sorguya çekmişler.
— Kimsin?
— Fatih Sultan Mehmed Han’ın ordusunda subayım.
— Yalan söylüyorsun.
— Yalan söylemiyorum.
— Adını ve suyu nereden bulduğunu söyle.
— Adımı söylerim ama suyu nereden bulduğumu söylemem,demiş.
— Tez yıkın şunu yere! Alın sırtındaki su tulumbasını! demiş. Komuta’nın dediğini yapmışlar tulumu sırtından alınca içine bakmışlar. Ne görsünler? Uçsuz bucaksız deniz!.

Hayretler içinde kalmışlar. Sonra bir de bakmışlar ki Zuhurat Baba ortalıklarda yok.

Birden ortaya çıkıp kaybolduğu (zuhur ettiği) için askerler tarafından Zuhuratbaba denmiş.

Ertesi gün İstanbul fethedilmiş.

Ordu Bakırköy sırtlarına geldiğinde üzerinde yeşil bir elbise başında yeşil bir sarık olan bir zatın yerde yattığını görmüşler. Bu zatın orduya su dağıtan Zuhurat Baba olduğunu anlamışlar. Oraya bir mezar kazıp defnetmişler.