Empresyonizm İzlenimcilik Nedir Empresyonizmin Başlıca Özellikleri, Temsilcileri Kimlerdir ?


19. yy.da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta ve resimde gelişerek bütün güzel sanatları etkilemiştir.

Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı izlenimler önemlidir.
Bu nedenle anlatılan dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.
Aslında dış âleme, oradaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.

Anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiştir, anlamın yoruma uygun olması beklenmiştir.

Sanatın amacı birtakım gerçekleri yansıtmak değildir.

Gerçekler kişilere göre değişir ve kişisel değer kazanır.


Empresyonizmin Başlıca Özellikleri...

*19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış, Fransa'da gelişmiş; daha çok, edebiyatta, resimde, müzikte etkisini göstermiştir. Empresyonistler, varlığın gerçek ve nesnel yanını değil, sanatçıda uyandırdığı izlenimleri anlatma amacını gütmüşlerdir. Bu izlenim, sanatçıdan sanatçıya değiştiği için, ortaya konan sanat yapıtı, onu ortaya koyanın kişiliğini yansıtır. Yapıtlarında kendi iç dünyalarını dile getirdikleri için, çevreyi saran evrene ve dış dünyaya karşı ilgisizdirler.

* Duyularımızın dış evreni bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırdığı kabul edilmiştir.
* Sanatçılar, yapıtlarında, dış dünyada gördüklerinin gerçek yönünü değil; "kendilerinde uyandırdığı izlenimleri" anlatmışlardır.
* Dünya edebiyatında temsilcileri: Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine, Arthur RimbaudBaşlıca Temsilcileri...


Rainer Maria Rilke
Paul Verlaine
Arthur Rimbaud
Concourd Kardeşler
J. Joyce
R.Maria Rilke
Paul Verlaine
A. Rimbaud
J. JoyceTürk Edebiyatı'nda Empresyonizm...


Türk edebiyatında ise;
Ahmet Haşim
Cenap Şahabettin,
Ahmet Muhip Dıranas.