14 Kasım Dünya Sinema Günü
14 Kasım Dünya Sinema Günü; Lumiere Kardeşler 1895'te kendi buluşlarıyla deneme niteliği taşıyan kısacık filmler çekerek yaşamımızda yer edecek olan bu sanatı dünyayla tanıştırdılar.Lumiere Kardeşler’in çektiği ilk film ve aynı zamanda tarihte kayıtlı ilk film bir trenin gara girişi idi.Bu kısa film dönemin kahvehanelerinden birinde ilk kez izleyici ile buluştuğunda, orada bulunan herkes trenin üzerlerine geldiğini zannederek kaçışırlar.

Şeritlere dizilen kadrajların sinema makinesi yardımı ile hareketli hale gelmesi sayesinde elde edilen büyülü görüntüler 7. Sanat dalı olarak ifade edilmiş ve yüz yılımıza en çok ayak uyduran sanat dalı olmayı başarmıştır.

Sinema sanattır, tarihtir, sosyolojidir, hatta matematiktir kısacası insandır insana dair her şey… Kimi zaman üzüntülerimizi, hayal kırıklıklarımızı, hayallerimizi, pişmanlıklarımızı, işte tam da öyle dediklerimizi bir büyü gibi ekranlara yansıtırken kimi zaman da hiç yaşamadıklarımız, hasretlerimizi yansıtır beyaz perdede… Söz film şeritlerindedir artık onlar anlatır bizi bize.

Lumiere Kardeşler’ in çektiği ilk film ve aynı zamanda tarihte kayıtlı ilk film bir trenin gara girişi idi. Başlangıçta deney ya da basit bir eğlence türü olarak görülen sinema, hızla artan ilgi karşısında geniş salonlarda kitlelere hitap etmeye başladı. 20. Yüzyılın başlarında ise önemli bir ticaret ve sanayi dalı durumuna gelmişti bile…

Kuşkusuz, her ülkenin bir sinema tarihi vardır. Fuat Uzkınay’ın Ayestefanos anıtının 14 Kasım 1914’te yıkılmasına ilişkin filmi “İlk Türk Filmi”, Fuat Uzkınay da “İlk Türk Sinemacısı” olarak kabul edilmektedir…


---------------------------------------------

kynk - insanhali. com