Turnagagası turnagagasıgiller (Geraniaceae)
familyasında Geranium cinsini oluşturan bahçecilikte çiçekleri için yetiştirilen dünyada geniş bir yayılışa sahip otsu bitkilerin ortak adı.
Dünya üzerinde 400'den fazla türü bilinmektedir.‹