Günün Sözü
10 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Atatürk'ün Öğretmenler Hakkında Söylediği Sözler

 1. #1 Atatürk'ün Öğretmenler Hakkında Söylediği Sözler 
  Admin Kate - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  18.537
  Atatürk Diyor ki


  Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

  Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.


  Muallimler!
  Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.


  Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.


  Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

  Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

  Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.  ATATÜRK'ÜN KÜTAHYA LİSESİ'NDE ÖĞRETMENLERE YAPTIĞI KONUŞMA

  "Muallime hanımlar ve muallime efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum.

  Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir.
  Fakat bu iki ordudan hangisi daha değerlidir, hangisi bir diğerinden üstündür? Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de hayatidir.
  Yalnız siz irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun değer ve yüceliğini anlatmak için şunu söyleyeyim ki sizler ölen ve öldüren birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz.

  Biz iki ordudan birincisine, vatan çiğnemeye gelen düşman karşısında kan akıtan birinci orduya -bütün dünya bilir, bütün dünya şahit oldu ki- pek mükemmelen sahibiz. Vatanın dört sene önce düştüğü büyük felaketten sonra, yoktan var olan bu ordu, vatanı yok etmeye gelen bu düşmanı kutsal vatan toprağında boğup mahvetti. Yalnız bu orduya sahip olmakla, işimiz bitmiş, gayemiz bu ordunun zaferiyle son bulmuş değildir.

  Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazanımlar sönük kalır. Milletimizi geçek mutluluğa, kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce büyük, kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda bulunduğumuzu inkar edemeyiz.

  Eski idarelerin en büyük kötülüklerinden biri de irfan ordusuna layık olduğu önemi vermemeleridir. Eğer önem verilseydi, geleceği emanet ettiğimiz sizlere, gelecek kadar güvenilir bir mevki verilmesi gerekirdi. Henüz üç dört senelik hayata sahip olan milli idaremizde irfan ordusu ile layık olduğu kadar ilgilenilememiştir. Fakat buradaki mecburiyeti milletin münevverleri olan sizler elbette ki daha iyi takdir edersiniz. Bütün kuvvetimizi yalnız cephede toplamaya mecbur olduğumuz bu kısa süre içinde tabiatıyla irfan ordusuyla gereğince meşgul olamadık. Lakin Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki düşman karşısındaki aziz ordumuz için harcadığımız bütün emekler mutlu sonucunu verdi.


  Artık bundan sonra aynı kuvvet, aynı faaliyet, aynı istekle irfan ordusu için çalışacak ve birincide olduğu gibi bu ikinci ordudan dahi emeklerimizin, faaliyetlerimizin mutlu ve başarılı sonuçlarını aynı parlaklıkta elde edeceğiz.
  Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu arasındaki birliktelik ve alakayı belirtmek için şunu da ifade edeyim, kıymetli bir eserden ordunun ruhu kumanda heyetidir deniliyor. Hakikaten böyledir. Bir ordunun kıymeti kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kıymeti de sizlerin kıymetinizle ölçülecektir. İstiklal mücadelesinde üç dört senedir düşmanı topraklarımızda mahvetmek için yaptığımız savaşla ordunun ruhu olan kumanda heyeti değerlerinin yüksekliğini nasıl ispat etmişse, bundan sonra yapacağımız yenilikler milletimize bir karanlık gibi çöken genel cehaleti mağlup etmek savaşında da irfan ordusunun ruhu olan siz öğretmenlerin aynı yeteneği ortaya koyacağınıza eminim.


  Bu konuda size güveniyor ve saygı ile selamlıyorum."

  (KÜTAHYA LİSESİ - 24 MART 1923)

  Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'de yeni Türk harflerini askerlere öğretiyor (20 Eylül 1928).


       

       

  Alıntı  
   

 2. #2 Atatürk'ün Öğretmenler Hakkında Sözleri » Muallimler !! 
  EmeL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Yer
  Kocaeli, İzmit
  Mesajlar
  18.513

  Atatürk'ün Öğretmenler Hakkında Sözleri »

  Muallimler !!


  Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.


  M.Kemal.Atatürk       

  " Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz. "
  — Elbert Hubbard
  Alıntı  
   

 3. #3 Atatürk Sözleri & Özdeyişleri Öğretmenler.. 
  Admin Kate - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  18.537

  Öğretmenler!
  Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
       

  Alıntı  
   

 4. #4 Atatürk'ün Öğretmenler İle İlgili Sözleri / Öğretmenler!... 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.182

  Öğretmenler!...
  Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.
  Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
       

  Alıntı  
   

 5. #5 Atatürk'ün Öğretmenler İle İlgili Sözleri » Dünyanın her tarafında öğretmenler... 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.182

  Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.
       

  Alıntı  
   

 6. #6 Atatürk'ün Öğretmenler İle İlgili Sözleri / Öğretmenler her fırsattan istifade ederek... 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.182

  Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.
       

  Alıntı  
   

 7. #7 Atatürk'ün Öğretmenler İle İlgili Sözleri / Eğitim okul demektir. 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.182

  Eğitim okul demektir.


       

  Alıntı  
   

 8. #8 Atatürk'ün Öğretmenler İle İlgili Sözleri » Okul adını hep birlikte büyük saygı ile analım! (1922) 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.182

  Okul adını hep birlikte büyük saygı ile analım!
  (1922)       

  Alıntı  
   

 9. #9 Atatürk Sözleri & Özdeyişleri - Atatürk'ün Öğretmenler İle İlgili Soyledigi Sözler 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.182

  Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.


       

  Alıntı  
   

 10. #10 Atatürk Sözleri » Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr... 
  Perhaps, Perhaps ,Perhaps DamLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  28.182
  Mualimler!

  Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz.
  Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
  Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

       

  Alıntı  
   

Benzer Konular

 1. Mevlana'nın Peygamber Efendimiz'e Saygısı Ve Sevgisi Üzerine Söylediği Sözler
  By EmeL in forum MEVLANA Ve Şems Sözleri,Şiirleri.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02-05-2014, 04:36 PM
 2. Atatürk Sözleri- Öğretmenler!...
  By AdoNiS in forum Atatürk Sözleri & Özdeyişleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-30-2012, 04:15 PM
 3. Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 03-22-2012, 05:32 PM
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01-19-2012, 02:55 PM
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-27-2011, 10:56 PM
Bu Konudaki Etiketler

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Yetkileriniz
 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •