• SCAMPER çalışmaları benzer sorular kullanarak öykü, masal ya da şiirler üzerinde deçokrahatlıkla kullanılabilir.

• SCAMPER yöntemi işbirlikli öğrenme gibi diğer etkin öğrenme yöntemleri
ile ya da istenirse bireysel çalışma ile birlikte sınıfta çok rahat uygulanabilir.

• SCAMPER çalışmalarında
ürün geliştirme çalışması bittikten sonra istenirse öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri ya da ürün üzerindeki değişiklikleriresimlendirmeleri istenebilir.

• Bu yöntemi uygularken özellikle SCAMPER'ın amacının
yeni ürünler keşfetmek değil öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek olduğu unutulmamalıdır. Uygulama aşamasında öğrencinin çalışma sürecine katılımı daha çok önemsenmeli, üründen çok çalışma sürecine vurgu yapılmalıdır.

• SCAMPER uygulamaları sırasında çocukların buldukları çözümler ya da öneriler
öğretmen tarafından not edilmeli veuygun yerlerde sergilenmelidir.

•
Farklızamanlarda değişik nesneler ya da öyküler üzerinde çocuklara SCAMPER uygulanmalı ve çocukların yaratıcılıklarındaki gelişmeler gözlemlenip notlar alınmalıdır.

• Uygulamalar sırasında çalışılacak nesnenin kullanımı ve tanıtımı ile
ilgili ön çalışmalar yapıp çocuğun nesneyi iyice tanımasına olanak sağlanmalıdır.

•
Çocukların SCAMPER sorularının hangilerinde zorlandığı belirlenip diğer çalışmalarda gerekirse bu sorular kullanılmamalıdır ya da basitleştirip değiştirilmelidir.

• Uygulamalar sırasında sorular çocukların anlayabileceği şekilde basitleştirilmiş
olaraksorulmalıdır.

• Uygulamalar sırasında çocukların bulduğu işe yaramayan, basit ve ilgisiz gibi görünen önerileri bile değerlendirip çocuklara olumlu dönütler verilmelidir.

• Uygulamalar sırasında beyin fırtınası ilkeleri yerine getirilmelidir. (Çocukların söyledikleri
her fikri değerlendirme, uygulamalar sırasında istekli, heyecanlı ve şevkli olma, çocukların farklı düşünmeleri için cesaretlendirici olma gibi)

•
Daha sonraki aşamalarda çocuklardan da verilen nesne ya da öykülerle ilgili kendilerinden de yeni sorular bulmaları istenmelidir.

Başlangıçta öğrenciye bilinçli olarak yaptırdığımız bu çalışmalar daha sonra çocuğun bir parçası olacaktır. Çocuk bir süre sonra sürekli olarak çok boyutlu düşünmeye ve
konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeye başlayacaktır. Çünkü farklı düşünme, varolan düşünce modellerini kırarak yenilerinin oluşmasını sağlar. Alışılmadık farklı sorular her zaman çocuklar için ilgi çekicidir.

Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne
kadar çok çalışma yaptırılırsa çocuğun yaratıcılığı ve farklı düşünme becerisi de o oranda gelişecektir. Unutmamak gerekir ki, izin verilirse ve uygunortam
yaratılırsa her çocuğun yaratıcılığı ve farklı düşünme becerisi gelişir.